Filmpje van TV Land van Cuijk over de glazenschool

Klik hier

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voorleeskampioenschap in Sambeek

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Carnaval

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Workshop ontwerpen

       Op woensdag 4 februari 2015 kwamen we weer een stapje verder, op weg naar een nieuw groen en gezond schoolplein. De ochtend stond namelijk in het teken van een workshop ontwerpen! Uit elke groep waren er leerlingen aanwezig. Rik en zijn stagiaire van “Doe je mee”, afgevaardigden vanuit de ouderraad en het team gingen samen met de leerlingen in groepjes aan de slag. Onder deskundige leiding van Ingrid en Dorien van “Voor elkaar krijgen” werd er in verschillende groepjes een ontwerp op schaal gemaakt. Het was fantastisch om te zien hoe enthousiast de kinderen waren en welke fantastische ideeŽn er op tafel kwamen. Er werd gedacht aan spelen voor jong en oud, sport en bewegen, veiligheid, creatief zijn, bomen, vlinders, bijen, bloemen enz. Nu is het de taak aan Ingrid en Dorien om alle ideeŽn van deze workshop en de workshop die eerder is gehouden met de ouderraad, dorpsraad, naaste buren en het team van de Bolster te bundelen en er een fantastisch ontwerp van te maken. Als het ontwerp klaar is maakt Ingrid een kostenraming en begroting. Dit is dan de basis van de financiŽle verantwoording. Vervolgens gaan we afspraken maken over wie welke werkzaamheden gaat uitvoeren. Het is de bedoeling dat we in de grote vakantie kunnen gaan starten met het aanleggen van het schoolplein.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mad Science

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Incasso ouderbijdrage schooljaar 2014-2015


Om haar werkzaamheden uit te kunnen voeren vraagt de OR een ouderbijdrage van €18,- per kind per jaar. De OR beheert deze ouderbijdrage. Dit is een vrijwillige bijdrage, maar wel belangrijk omdat van dat geld veel extra activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, Verkeersdag, Koningsdag en nog veel meer voor de leerlingen kan worden georganiseerd. De ouderbijdrage zal begin December van uw rekening worden geÔncasseerd onder vermelding van ons incassant ID nummer NL11ZZZ171860940000. Indien u geen incasso machtiging aan de Stichting Ouderraad Basisschool de Bolster heeft afgegeven kunt u de ouderbijdrage overmaken op IBAN rekeningnummer NL95RABO0145790606 o.v.v. naam en groep van uw kind(eren). Voor meer informatie over de vrijwillige ouderbijdrage, incasso machtiging, e.d. kunt u contact opnemen met Rian Laarakkers (penningmeester) via ouderraaddebolster@optimusonderwijs.nl.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------


Powerpoint creatieve bijeenkomst 'inrichting speelplein' november 2014 

Klik hier

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Welkom op de website van Basisschool de Bolster


Ieder kind is uniek. Wij van basisschool de Bolster zijn ons daar bewust van. In ons onderwijs willen we ieder unieke kind zo optimaal mogelijk tot ontwikkeling laten komen. We vinden het daarom erg belangrijk dat er een veilige sfeer heerst op onze school. Binnen die veilige sfeer willen we ieder kind uitdagen om zich maximaal te ontwikkelen. Voor kinderen met leerproblemen is er passende ondersteuning en hoog- en meerbegaafde kinderen krijgen extra uitdaging. In eerste instantie zijn wij een lerende organisatie. Wij vinden het belangrijk dat kinderen op veel verschillende manieren met onderwijs in aanraking komen. Kinderen kunnen namelijk heel veel van en met elkaar leren. Belangrijk daarbij is de betrokkenheid van onze ouders. Daarom bent u bij ons altijd van harte welkom en kunnen wij niet zonder uw inbreng.

 

Sta je op een foto op deze website en je wilt dit niet, geef het dan even door aan de Bolster.

j.jans@optimusonderwijs.nl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bijlage Schoolgids 2014 - 2015 Klik hier


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Jaarplanning schooljaar 2014 - 2015 Klik hier
Nieuws

Belangrijke data in februari & maart


4 februari: Marianne jarig. Proficiat! Leerlingenraad

Workshop speelplaats


10 februari: OR-vergadering


13 februari: Continurooster:

10.30 - 14.15 uur: Groep 1 t/m 4

08.30 - 14.15 uur: Groep 5 t/m 8


16 t/m 20 februari: Carnavalsvakantie


18 februari: Chris jarig. Proficiat!


25 februari: Studiedag: Kinderen vrij


4 maart: Hoofdluiscontrole


6 maart: Rapporten mee


9 maart: 10 - minutenavond


11 maart: 10 - minutenavond


18 maart: Leerlingenraad


20 maart: Kleuters vrij


21 maart: 10.00 uur: NL-doet


25 maart: MR-vergadering


28 maart: Janneke jarig. Proficiat!Belangrijk

    Informatie:


Bolsternieuws