OPSCHOONDAG OP DE BOLSTER


Donderdag 3 april hadden we alweer de afsluiting van het project "zwerfafval". Met de hele school deden we mee aan de landelijke opschoondagen. De kinderen waren erg enthousiast en gingen met hesjes, handschoenen, knijpers en vuilniszakken op pad om rondom de school en in het dorp al het zwerfafval op te ruimen.

Op de foto kun je zien wat de "opbrengst" van deze middag was. Wederom een groot succes!!


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En de Bolster doet ook!!!


Zaterdag 22 maart 2014 stond de Bolster in het teken van NL DOET.

Met de groenploeg, ouders, kinderen, clienten van Dichterbij en wat juffen is er een begin gemaakt aan de vogeltuin!!!

Iedereen die mee heeft geholpen ontzettend bedankt voor de inzet!


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Klik hier voor 10 gouden voorleestips


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                    


2014 begint voor onze school fantastisch, want:

we hebben wederom een prijs gewonnen!!


Door de fanatieke inzet van o.a. Taco de Boer en Colette Koenen is er een plan ingediend bij de vogelbescherming Nederland. De beloning: een geldbedrag ter waarde van €1000,- om te besteden aan een vogelvriendelijke tuin.

Zoals u weet hebben we op burendag en ook daarna met vele enthousiaste ouders, groenploegleden en ouderraadleden gewerkt om de binnentuin en het schoolplein van school aan te pakken.

Op burendag is er ook een prijsvraag opgesteld voor iemand die met een goed ontwerp voor de binnentuin kon komen.  Het ontwerp van Giselle Archer sloot het beste aan bij het idee om een vogelvriendelijke tuin te realiseren. Delen van dit ontwerp zijn in een plan opgesteld en ingestuurd naar de vogelbescherming. Giselle, bedankt!

Ook de kinderen van de bovenbouw hebben op burendag geld verdiend, wat ingezet wordt voor de nieuwe vogelvriendelijke tuin. Onze complimenten voor jullie inzet.

Voor de kerstvakantie kwam het eerste bericht dat we van de 108 scholen bij de laatste 15 zaten.

Maandag 6 januari kwam het blijde nieuws, dat we als school de prijs van €1000,- gewonnen hebben.

We zijn super blij met dit bericht en gaan dan ook met de betreffende partijen aan de slag om van de binnentuin van de Bolster een vogelvriendelijke en educatieve tuin te maken.

Er zullen vast en zeker oproepen komen voor helpende handjes, dus mocht u groene vingers hebben, dan nodigen wij u van harte uit om onze groenploeg  te ondersteunen.Het bericht van de Vogelbescherming:

Kinderen spelen steeds minder buiten en komen steeds minder in aanraking met natuur. Het gevolg is dat zij lastig een band opbouwen met de natuurlijke wereld om hen heen. Uit wetenschappelijk onderzoek komen sterke aanwijzingen naar voren dat de toename van obesitas, het gebrek aan beweging, angst- en depressiestoornissen en ADHD-gerelateerde klachten samenhangen met die kloof tussen kinderen en natuur. Een groen schoolplein is dus van het allergrootste belang voor gezonde, vrolijke en gelukkige kinderen! Vogels vormen een vanzelfsprekende brug tussen de directe omgeving van kinderen en de natuur. Want: zorg voor een natuurlijke omgeving, en de vogels komen naar je toe!  Daarom stimuleert Vogelbescherming Nederland scholen om hun schoolplein vogelvriendelijk in te richten. We vinden het namelijk belangrijk dat een volgende generatie opgroeit met hart voor vogels en natuur.

5 scholen in de prijzen

Door het organiseren van deze prijsvraag worden scholen gestimuleerd na te denken over een groene inrichting van hun schoolpleinen. De wedstrijd geeft enkele scholen bovendien een financieel steuntje in de rug om de vergroening van het plein daadwerkelijk uit te voeren. De winnaars van de prijsvraag zijn Basisschool De Bolster in Sambeek, Basisschool ’t Baken in Helmond, Martin Luther King school in Amstelveen, CBS De Piramide in Utrecht en Basisschool Wethouder A. Heidaschool in Munnekeburen. In het bij dit persbericht meegestuurde juryrapport kunt u lezen waarom deze plannen in de prijzen zijn gevallen.

Waar moet een groen schoolplein aan voldoen?

Een groen en vogelvriendelijk schoolplein bestaat uit bomen, struiken, hagen, zo min mogelijk bestrating, water, begroeide muren en gevels, nestkasten, wat rommelhoekjes met stapels takken en een ontdektuin met voedertafel, kijkscherm en eventueel moestuin. Op  een groen schoolplein kunnen kinderen het hele jaar door buiten spelen in een groene omgeving waar zowel kinderen als vogels iets van hun gading vinden. Vogels brengen de natuur heel snel dichterbij en zijn geliefd bij kinderen. Vogelbescherming levert daarbij een gevarieerd aanbod voor leerkrachten, pedagogisch medewerkers en activiteitenbegeleiders: van complete lespakketten die volledig aansluiten op de kerndoelen van het basisonderwijs tot online spelletjes om vogels te leren herkennen. Met ons netwerk van speciaal opgeleide tuinvogelconsulenten kunnen we scholen, kinderopvang en buitenschoolse opvang ondersteunen bij de vergroening van de buitenruimte. Vogelbescherming Nederland is daarom ook partner van het Jaar van de Groene Kinderopvang 2014.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------


Fides heeft een nieuwe website. Nieuwsgierig?

Kijk op www.fides-wbt.com


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Welkom op de website van Basisschool de Bolster


Ieder kind is uniek. Wij van basisschool de Bolster zijn ons daar bewust van. In ons onderwijs willen we ieder unieke kind zo optimaal mogelijk tot ontwikkeling laten komen. We vinden het daarom erg belangrijk dat er een veilige sfeer heerst op onze school. Binnen die veilige sfeer willen we ieder kind uitdagen om zich maximaal te ontwikkelen. Voor kinderen met leerproblemen is er passende ondersteuning en hoog- en meerbegaafde kinderen krijgen extra uitdaging. In eerste instantie zijn wij een lerende organisatie. Wij vinden het belangrijk dat kinderen op veel verschillende manieren met onderwijs in aanraking komen. Kinderen kunnen namelijk heel veel van en met elkaar leren. Belangrijk daarbij is de betrokkenheid van onze ouders. Daarom bent u bij ons altijd van harte welkom en kunnen wij niet zonder uw inbreng.

 

Sta je op een foto op deze website en je wilt dit niet, geef het dan even door aan de Bolster.

j.jans@optimusonderwijs.nl


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bijlage Schoolgids 2013 - 2014  Klik hier


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Jaarplanning schooljaar 2013 - 2014    Klik hier
Nieuws

Belangrijke data in Maart, April en Mei:


22 maart: NL DOET


24 maart: Groep 4 naar de bakker


26 maart: Optimusdag: Kinderen vrij


28 maart: Juf Janneke jarig. Proficiat! Groep 1/2 vrij.

Pannenkoekendag groep 8.


31 maart: Verjaardag Juf Janneke in de groep


1 april: 19.30 uur Social media - avond


4 april: Opschoondag


8 april: OR - vergadering


9 april: Palmpasen groep 1/2


11 april: Meester Hans jarig. Proficiat! Groep 1/2 vrij


18 april: Paasviering

Groep 1/2: Paaseitjes zoeken

Groep 3 t/m 8: Paasontbijt


21 april: 2e paasdag: vrij


25 april: Koningsspelen

Continurooster:

Groep 1 t/m 4: 08.30 - 12.00 uur

Groep 5 t/m 8: 08.30 - 14.15 uur


28 april t/m 9 mei: Meivakantie


2 mei: Juf Mercedes jarig. Proficiat!


11 mei: Communie groep 4

Moederdag


14 mei: Hoofdluiscontrole


15 mei: Slagbaltoernooi groep 7/8


20 & 21 mei: Schoolfoto's


21 mei: OR - vergadering


22 mei: uitwijkdatum slagbaltoernooi groep 7/8


23 mei: Groep 1/2 vrij


29 & 30 mei: Hemelvaart: Vrij
Belangrijk

    Informatie:


Bolsternieuws