Schooljaar 2014-2015 is gestart:

 

           

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beste ouder(s), verzorger(s),


Zoals u hebt kunnen lezen in de jaarplanning, bijlage schoolgids en de website, is er op Dinsdag 2 september een informatieve ouderavond georganiseerd door  het team van de school.

De avond kent 2 delen:


19.30 - 20.15:

Informatie vanuit de directeur met betrekking tot het onderwijskundige beleid.

Informatie vanuit de MR.

Informatie vanuit de OR.

         

20.15 - 21.15:

U kunt  naar de groep van uw kind (eren) om daar uw informatie te gaan halen, de lesmethoden te bekijken en vragen te stellen. U krijgt per mail een handout met allerlei info betreffende de groep van uw kind(eren). Het is dus niet noodzakelijk dat u gebonden bent aan een speciale tijd om de groep van uw kind(eren) te bezoeken. U kunt vrij rondlopen en keuzes maken.


De groepen 1/2 en 8 hebben naast deze avond nog een aparte info-avond. Daar krijgt u nog bericht van.

Wij hopen dat u als ouders allen komt zodat u weet wat wij als school dit schooljaar gaan aanpakken en hoe het in de groep van uw kind gaat.


Tot dinsdag 2 september!

Met vriendelijke groet,

Mercedes Nottet.

Directeur basisschool de Ester en de Bolster.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Het schooljaar begint goed 900 euro "in the pocket"

De Kiwanisclub Land van Cuijk organiseerde: “Mats je matties”. Verenigingen werden uitgenodigd gratis mee te doen aan een sportieve ludieke wedstrijd die vooraf ging aan het feest Muziek in de Mais in Haps. Dit vond plaats in de zomervakantie. Je kon hier een hoofdprijs mee winnen van 1500 euro. Om hiervoor uitgekozen te worden, moesten we in max 50 woorden uitleggen waarom juist wij een geldbedrag zouden moeten winnen. Tot ons grote plezier behoorden we tot de 8 inzenders met het leukste pleidooi, en werden uitgenodigd voor de wedstrijd. Vijf zeer sportieve kandidaten van ons team moesten een klimwand op. In de eerste ronde was dit het eenvoudigste parcours. Elke ronde vielen er twee teams af met de langzaamste tijd. De eerste ronde kwamen we glansrijk door. En ook de tweede ronde, met een moeilijker parcours overwonnen we. Uiteindelijk hebben we dankzij deze toppers maar liefst de derde prijs gehaald. Dit leverde ons het prachtige bedrag van 900 euro op. Met onder andere dit bedrag willen we een pannaveldje realiseren voor op het schoolplein van de Bolster. Het aansluitende feest, muziek in de mais, was meer dan geslaagd.

Dankjewel Kwinaisclub Land van Cuijk!!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Laatste schooldag schooljaar 2013-2014

 Ontzettend bedankt voor de sponsoring van al dat caribisch zand.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foto's oudste kleuterdag

Lukt het downloaden niet kun je contact opnemen met het fototeam.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Welkom op de website van Basisschool de Bolster


Ieder kind is uniek. Wij van basisschool de Bolster zijn ons daar bewust van. In ons onderwijs willen we ieder unieke kind zo optimaal mogelijk tot ontwikkeling laten komen. We vinden het daarom erg belangrijk dat er een veilige sfeer heerst op onze school. Binnen die veilige sfeer willen we ieder kind uitdagen om zich maximaal te ontwikkelen. Voor kinderen met leerproblemen is er passende ondersteuning en hoog- en meerbegaafde kinderen krijgen extra uitdaging. In eerste instantie zijn wij een lerende organisatie. Wij vinden het belangrijk dat kinderen op veel verschillende manieren met onderwijs in aanraking komen. Kinderen kunnen namelijk heel veel van en met elkaar leren. Belangrijk daarbij is de betrokkenheid van onze ouders. Daarom bent u bij ons altijd van harte welkom en kunnen wij niet zonder uw inbreng.

 

Sta je op een foto op deze website en je wilt dit niet, geef het dan even door aan de Bolster.

j.jans@optimusonderwijs.nl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bijlage Schoolgids 2014 - 2015 Klik hier


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Jaarplanning schooljaar 2014 - 2015 Klik hier
Nieuws

Belangrijke data in augustus & september


14 juli t/m 25 augustus: Zomervakantie!!!


1 augustus: Juf Patrice jarig. Proficiat!


27 augstus: HoofdLuisControle


28 augustus: OR-vergadering


29 augustus: Kleuters vrij


2 september: 19.30 uur; Algemene Ouderavond


5 september: Schoolreisje groep 1  t/m 8


8 september: Ouderavond groep 1/2 en 8


19 september: Kleuters vrij


Belangrijk

    Informatie:


Bolsternieuws