In Memoriam:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Filmpje van TV Land van Cuijk over de glazenschool

Klik hier


Opening Glazen school:

Open lucht disco

Oppasbal:

Klusjes-team:

Bingo:

Kerstmarkt

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Incasso ouderbijdrage schooljaar 2014-2015


Om haar werkzaamheden uit te kunnen voeren vraagt de OR een ouderbijdrage van €18,- per kind per jaar. De OR beheert deze ouderbijdrage. Dit is een vrijwillige bijdrage, maar wel belangrijk omdat van dat geld veel extra activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, Verkeersdag, Koningsdag en nog veel meer voor de leerlingen kan worden georganiseerd. De ouderbijdrage zal begin December van uw rekening worden ge´ncasseerd onder vermelding van ons incassant ID nummer NL11ZZZ171860940000. Indien u geen incasso machtiging aan de Stichting Ouderraad Basisschool de Bolster heeft afgegeven kunt u de ouderbijdrage overmaken op IBAN rekeningnummer NL95RABO0145790606 o.v.v. naam en groep van uw kind(eren). Voor meer informatie over de vrijwillige ouderbijdrage, incasso machtiging, e.d. kunt u contact opnemen met Rian Laarakkers (penningmeester) via ouderraaddebolster@optimusonderwijs.nl.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------


Powerpoint creatieve bijeenkomst 'inrichting speelplein' november 2014 

Klik hier

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Welkom op de website van Basisschool de Bolster


Ieder kind is uniek. Wij van basisschool de Bolster zijn ons daar bewust van. In ons onderwijs willen we ieder unieke kind zo optimaal mogelijk tot ontwikkeling laten komen. We vinden het daarom erg belangrijk dat er een veilige sfeer heerst op onze school. Binnen die veilige sfeer willen we ieder kind uitdagen om zich maximaal te ontwikkelen. Voor kinderen met leerproblemen is er passende ondersteuning en hoog- en meerbegaafde kinderen krijgen extra uitdaging. In eerste instantie zijn wij een lerende organisatie. Wij vinden het belangrijk dat kinderen op veel verschillende manieren met onderwijs in aanraking komen. Kinderen kunnen namelijk heel veel van en met elkaar leren. Belangrijk daarbij is de betrokkenheid van onze ouders. Daarom bent u bij ons altijd van harte welkom en kunnen wij niet zonder uw inbreng.

 

Sta je op een foto op deze website en je wilt dit niet, geef het dan even door aan de Bolster.

j.jans@optimusonderwijs.nl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bijlage Schoolgids 2014 - 2015 Klik hier


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Jaarplanning schooljaar 2014 - 2015 Klik hier
Nieuws

Belangrijke data in januari & februari5 januari: Eerste schooldag in 2015


7 januari: Hoofdluiscontrole


16 januari: Kleuters vrij


19 januari: OR-vergadering


19 januari t/m 6 februari: Afname Cito's groep 2 t/m 7


28 januari: MR-vergadering


30 januari: Kleuters vrij


31 januari: Nonke jarig. Proficiat!


4 februari: Marianne jarig. Proficiat! Leerlingenraad


10 februari: OR-vergadering


13 februari: Continurooster:

10.30 - 14.15 uur: Groep 1 t/m 4

08.30 - 14.15 uur: Groep 5 t/m 8


16 t/m 20 februari: Carnavalsvakantie


25 februari: Studiedag: Kinderen vrijBelangrijk

    Informatie:


Bolsternieuws