Filmpje van TV Land van Cuijk over de glazenschool

Klik hier


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tennisclinic

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Koningsspelen 2015


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Workshop ontwerpen schoolplein

       Op woensdag 4 februari 2015 kwamen we weer een stapje verder, op weg naar een nieuw groen en gezond schoolplein. De ochtend stond namelijk in het teken van een workshop ontwerpen! Uit elke groep waren er leerlingen aanwezig. Rik en zijn stagiaire van “Doe je mee”, afgevaardigden vanuit de ouderraad en het team gingen samen met de leerlingen in groepjes aan de slag. Onder deskundige leiding van Ingrid en Dorien van “Voor elkaar krijgen” werd er in verschillende groepjes een ontwerp op schaal gemaakt. Het was fantastisch om te zien hoe enthousiast de kinderen waren en welke fantastische ideeŽn er op tafel kwamen. Er werd gedacht aan spelen voor jong en oud, sport en bewegen, veiligheid, creatief zijn, bomen, vlinders, bijen, bloemen enz. Nu is het de taak aan Ingrid en Dorien om alle ideeŽn van deze workshop en de workshop die eerder is gehouden met de ouderraad, dorpsraad, naaste buren en het team van de Bolster te bundelen en er een fantastisch ontwerp van te maken. Als het ontwerp klaar is maakt Ingrid een kostenraming en begroting. Dit is dan de basis van de financiŽle verantwoording. Vervolgens gaan we afspraken maken over wie welke werkzaamheden gaat uitvoeren. Het is de bedoeling dat we in de grote vakantie kunnen gaan starten met het aanleggen van het schoolplein.Gemeente Boxmeer

t.a.v. afdeling communicatie


Datum: 29 maart 2015


Betreft: stukje tekst voor de gemeente pagina m.b.t. speelplaats basisschool de Bolster


Gemeente Boxmeer helpt basisschool de Bolster in Sambeek aan een waterspeeltoestel.

De ouderraad van basisschool de Bolster wil graag een groene en gezonde speelplaats voor de kinderen van Basisschool de Bolster in Sambeek. Een speelplaats waar ruimte is voor natuurlijk spelen en sportieve activiteiten. Waarom? Een groen schoolplein is leuk, je kunt je beter concentreren na het buitenspelen en het is gezond.  En een sportief schoolplein houd je fit, leert je samenwerken en je leert respect hebben voor elkaar.

Een onderdeel van het natuurlijke spelen wordt een waterspeeltoestel. Een speelplek waarbij kinderen spelenderwijs leren en zien hoe regenwater wordt opgenomen in de bodem en hoe de waterkringloop functioneert. 

 

De gemeente Boxmeer wil graag dat het regenwater dat op het dak van de school en op het schoolplein valt infiltreert in de bodem in plaats van dat dit schone water in de riolering verdwijnt. Op dit punt komen de wens van de ouderraad en het belang van de gemeente samen.  De gemeente Boxmeer vindt het belangrijk dat ook de jongste jeugd weet krijgt van het belang van de afkoppeling van het regenwater en neemt daarom de kosten van het waterspeeltoestel voor haar rekening.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mad Science

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Powerpoint creatieve bijeenkomst 'inrichting speelplein' november 2014 

Klik hier

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Welkom op de website van Basisschool de Bolster


Ieder kind is uniek. Wij van basisschool de Bolster zijn ons daar bewust van. In ons onderwijs willen we ieder unieke kind zo optimaal mogelijk tot ontwikkeling laten komen. We vinden het daarom erg belangrijk dat er een veilige sfeer heerst op onze school. Binnen die veilige sfeer willen we ieder kind uitdagen om zich maximaal te ontwikkelen. Voor kinderen met leerproblemen is er passende ondersteuning en hoog- en meerbegaafde kinderen krijgen extra uitdaging. In eerste instantie zijn wij een lerende organisatie. Wij vinden het belangrijk dat kinderen op veel verschillende manieren met onderwijs in aanraking komen. Kinderen kunnen namelijk heel veel van en met elkaar leren. Belangrijk daarbij is de betrokkenheid van onze ouders. Daarom bent u bij ons altijd van harte welkom en kunnen wij niet zonder uw inbreng.

 

Sta je op een foto op deze website en je wilt dit niet, geef het dan even door aan de Bolster.

j.jans@optimusonderwijs.nl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bijlage Schoolgids 2014 - 2015 Klik hier


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Jaarplanning schooljaar 2014 - 2015 Klik hier
Nieuws

Belangrijke data in mei, juni & juli23 juni: OR-vergadering


24 juni: Studiedag; Kinderen vrij


26 juni: Rapporten


29 juni: 10 - minutenavond groep 1 t/m 6 / 20 - minutenavond groep 71 t/m 3 juli: SchoolVerlatersDagen groep 8


1 juli: 10 - minutenavonden groep 1 t/m 6


14 juli: 19.30 uur Musical groep 8


15 juli: Musical groep 8 voor de kinderen van de school


16 juli: Laatste Schooldag: Continurooster:

Groep 1 t/m 4: 10.30 - 14.15 uur

Groep 5 t/m 8: 08.30 - 14.15 uur


17 juli: Studiedag; kinderen vrij


18 juli t/m 30 augustus: ZomervakantieBelangrijk

    Informatie:


Bolsternieuws