Beste website-bezoeker,

Binnenkort wordt onze site overgezet naar een ander programma. Dit kan ervoor zorgen dat onze site niet altijd up-to-date is.

Onze excuses hiervoor.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Presentatie OR tijdens de algemene ouderavond: Klik hier

Presentatie schoolplein: Klik hier

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vakantierooster 2015 - 2016

Vakantie

Datum

Herfstvakantie

Maandag 26 – 10 – 2015 t/m Vrijdag 30 – 10 - 2015

Kerstvakantie

Maandag 21 – 12 – 2015 t/m Vrijdag 1 – 1 - 2016

Voorjaarsvakantie

Maandag 8 - 2 - 2016 t/m Vrijdag 12 - 2 - 2016

Goede Vrijdag

Vrijdag 25 - 3 - 2016

2e Paasdag

Maandag 28 – 3 – 2016

Meivakantie

Maandag 25 – 4 – 2016 t/m vrijdag 6 - 5 - 2016

2e Pinksterdag

Maandag 16 - 5 - 2016

Zomervakantie

Start maandag 25 – 7 – 2016 t/m vrijdag 4 - 9 - 2016


Continurooster:

Elke vrijdag voor de schoolvakanties hanteren wij een continurooster tot 12.00 uur. Dit is op vrijdag: 23 oktober, 18 december, 5 februari, 22 april, 22 juli.

Zo ook op de studiemiddagen van de leerkrachten op 1 maart en 28 juni.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gezocht! Gezocht! Gezocht!


Nieuwe secretaris voor de OR

De secretaris vormt samen met de voorzitter en de penningmeester het bestuur van de ouderraad (OR). Het bestuur is aanwezig bij de OR vergaderingen (circa 8 keer per jaar), waar de activiteiten worden besproken. Verder stelt het bestuur aan het begin van het schooljaar de begroting op voor de activiteiten die door de OR door het schooljaar heen worden georganiseerd.


De secretaris is o.a. verantwoordelijk voor alle schriftelijke communicatie naar de ouders toe en draagt hij/zij zorg voor alle schriftelijke informatie binnen de OR en naar het team van school.


Onze nieuwe secretaris:

· is een enthousiaste ouder of verzorger die graag inhoudelijk betrokken wil zijn bij de Bolster

· heeft goede schriftelijke communicatieve vaardigheden

· is punctueel en kan goed samenwerken

· vindt het leuk om mee te denken over de toekomstplannen van de OR


Wij bieden uiteraard goede ondersteuning van de overige bestuurs- en OR leden. Daarnaast vooral héél veel waardering en dankbaarheid!


Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen, dan kunt u een e-mail sturen naar : ouderraaddebolster@optimusonderwijs.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. Uiteraard kunt u zich ook melden bij de voorzitter van de OR: Kim Franken (moeder van Seppe en Ollie) of de penningmeester: Rian Laarakkers (moeder van Lieke en Maud).


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Welkom op de website van Basisschool de Bolster


Ieder kind is uniek. Wij van basisschool de Bolster zijn ons daar bewust van. In ons onderwijs willen we ieder unieke kind zo optimaal mogelijk tot ontwikkeling laten komen. We vinden het daarom erg belangrijk dat er een veilige sfeer heerst op onze school. Binnen die veilige sfeer willen we ieder kind uitdagen om zich maximaal te ontwikkelen. Voor kinderen met leerproblemen is er passende ondersteuning en hoog- en meerbegaafde kinderen krijgen extra uitdaging. In eerste instantie zijn wij een lerende organisatie. Wij vinden het belangrijk dat kinderen op veel verschillende manieren met onderwijs in aanraking komen. Kinderen kunnen namelijk heel veel van en met elkaar leren. Belangrijk daarbij is de betrokkenheid van onze ouders. Daarom bent u bij ons altijd van harte welkom en kunnen wij niet zonder uw inbreng.

 

Sta je op een foto op deze website en je wilt dit niet, geef het dan even door aan de Bolster.

j.jans@optimusonderwijs.nl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bijlage Schoolgids 2015 - 2016    Klik hier


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Jaarplanning schooljaar 2015 - 2016    Klik hier
Nieuws

Belangrijke data in oktober & november


2 oktober: Dierendag op school


5 oktober: Dag van de leraar


7 oktober: Start KinderBoekenWeek t/m 16 oktober


8 oktober: Groep 7 en 8 IVN


20 oktober: Leerlingenraad


21 oktober: Juf Brigit jarig


26 oktober t/m 30 oktober: Herfstvakantie


4 november: Hoofdluiscontrole


4 of 6 november: Groep 8 meeloopdag Metameer Jenaplan Boxmeer


9 november: 10 minutengesprekken (facultatief: op verzoek van leerkracht of ouders)


11 november: 10 minutengesprekken (facultatief: op verzoek van leerkracht of ouders)


13 november: Verkeersdag groep 1 t/m 8


14 november: Intocht Sinterklaas in Nederland


16 november: Surprise-lootjes trekken groep 5 t/m 8


18 of 20 november: Groep 8 meeloopdag Metameer locatie Stevensbeek


24 november: Leerlingenraad


25 november: Groep 8 meeloopdag Elzendaalcollege


Belangrijk

    Informatie:


Bolsternieuws september 2015

Klik hier

Bolsternieuws augustus 2015

Klik hier 

Bolsternieuws juni 2015

Klik hier