Optimus scholen

MR

Onze school heeft een medezeggenschapsraad. De Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) schrijft dat zo voor.

De medezeggenschapsraad (MR) is een orgaan van inspraak. De algemene taken van de MR zijn o.a.: het bevorderen van openheid, openbaarheid en onderling overleg, en het waken tegen discriminatie op welke grond dan ook. De MR mag met de directie alle onderwerpen bespreken die de school betreffen.

Bovendien heeft de MR, alvorens de directie beslissingen neemt, over de verschillende onderwerpen instemmingsrecht of adviesrecht. Dit is geregeld in het medezeggensschapsregelement. De MR heeft recht op alle informatie die voor het uitoefenen van medezeggenschap noodzakelijk is.

De MR bestaat uit twee geledingen:

Deel 1: Bestaat uit en is gekozen door het personeel van de school.

Deel 2: Bestaat uit en is gekozen door de ouders van de leerlingen van de school.

De MR van de Bolster bestaat uit:

Voorzitter: Hanno Dijkhorst

Secretaris: Michel Uyen

Lid: Janneke Jans

E-mailadres van de MR: mr.debolster@optimusonderwijs.nl

Ook is de school via de GMR, de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad, in contact met het schoolbestuur, de GMR bespreekt schooloverstijgende zaken.

 

Activiteitenplan

Hier is het activiteitenplan van dit jaar te vinden.

Activiteitenplan MR schooljaar 2021-2022

 

Vergaderdata

Hier zijn de vergaderdata van 2021-2022 te vinden.

Maandag 13 september 2021

Maandag 1 november 2021

Maandag 20 december 2021

Maandag 31 januari 2022

Maandag 21 maart 2022 

Maandag 23 mei 2022

Maandag 18 juli 2022 

 

Notulen van de Medezeggenschapsraad

2021-2022

Notulen MR 13-09-2021

Notulen MR 20-12-21