Medezeggenschapsraad

Onze school heeft een medezeggenschapsraad. De Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) schrijft dat zo voor.
De medezeggenschapsraad (MR) is een orgaan van inspraak. De algemene taken van de MR zijn o.a. : het bevorderen van openheid, openbaarheid en onderling overleg, en het waken tegen discriminatie op welke grond dan ook. De MR mag met de directie alle onderwerpen bespreken die de school betreffen.

Bovendien heeft de MR, alvorens de directie beslissingen neemt, over de verschillende onderwerpen instemmingsrecht of adviesrecht. Dit is geregeld in het medezeggensschapsregelement. De MR heeft recht op alle informatie die voor het uitoefenen van medezeggenschap noodzakelijk is.

De MR bestaat uit twee geledingen:
Deel 1: Bestaat uit en is gekozen door het personeel van de school.
Deel 2: Bestaat uit en is gekozen door de ouders van de leerlingen van de school.

De MR van de Bolster bestaat uit:
Voorzitter: Michel Hendriks
Secretaris: Hanno Dijkhorst
Lid: Teun Sanders

E-mail adres van de MR: mr.debolster@optimusonderwijs.nl

Ook is de school via de GMR, de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad, in contact met het schoolbestuur, de GMR bespreekt schooloverstijgende zaken.

Activiteitenplan

MR schooljaar 2018-2019:

Vergaderdata schooljaar 2018-2019

 • Maandag 10 september
 • Maandag 12 november
 • Maandag 14 januari
 • Maandag 11 maart
 • Maandag 13 mei
 • Maandag 17 juni

We starten de vergaderingen om 16.30 uur

Notulen van de Medezeggenschapsraad

2017-2018

Notulen vergadering 11 september 2017

2018-2019

Notulen 10 september 2018 definitief

 

NIEUWS

 • GEPLAATST OP 31 OKTOBERBolsternieuws Oktober

  Bij deze het Bolsternieuws van oktober. Bolsternieuws okt 2018

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 26 OKTOBERNieuwe juf: juf Christel

  Deze maand is juf Christel gestart in groep 4/5 en 7/8. Hieronder haar stukje: Voorstellen […]

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 26 OKTOBERBolsternieuws September

  Bij deze het Bolsternieuws van september. Bolsternieuws sept 2018

  Lees meer...

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Wilt u onze nieuwsbrief digitaal ontvangen? Geef dan hieronder uw e-mailadres op.

De Bolster

Grotestraat 68
5836 AH
Sambeek

T: 0485-573330
E: m.nottet@optimusonderwijs.nl

De Bolster

Grotestraat 68
5836 AH Sambeek
BEL De Bolster MAIL De Bolster

VOLG De Bolster OOK OP SOCIAL MEDIA!

OF DOWNLOAD ONZE APP IN DE APPSTORE / PLAYSTORE