Ouderraad

Stichting Ouderraad Basisschool de Bolster

De Stichting Ouderraad Basisschool de Bolster (OR) bestaat uit een enthousiaste groep ouders die samen met het team van de Bolster diverse activiteiten coördineert en organiseert in het belang van alle leerlingen. De OR wil naast de ouders en school staan met als gemeenschappelijk doel onze kinderen. De school (het onderwijs) is immers een verlengstuk van de opvoeding thuis. De OR heeft ook als doel de samenwerking en communicatie tussen ouders, Medezeggenschapsraad (MR), schoolbestuur en team te bewerkstelligen.

Voor een goed verloop van de activiteiten en bijkomende zaken vergadert de OR, samen met de afgevaardigde van het team van de Bolster. Ongeveer zes keer per jaar.

De OR informeert de ouders d.m.v. de notulen van iedere OR vergadering, via de website van de Bolster:www.debolstersambeek.nl, het Bolsternieuws en/of via mail.

Mocht u als ouder vrijblijvend een vergadering willen bijwonen of vragen hebben, spreek dan gerust een de leden aan of mail naar ouderraaddebolster@optimusonderwijs.nl.

Bestuur

Het dagelijks bestuur van de OR voor het schooljaar 2019-2020  bestaat uit:

Voorzitter :                      Anke Weijers

Secretaris / notulist:     Monique de Best

Penningmeester :           Esther vd Hoogen

Ouderhulp in dit  schooljaar 2019-2020

U zult begrijpen dat wij de activiteiten alleen kunnen ondersteunen met de hulp van de ouders.

Wij hopen dat u zich ook dit jaar opgeeft om te helpen bij de activiteiten op school.

Voor de meest actuele informatie kunt u altijd de site van De Bolster raadplegen www.debolstersambeek.nl. De ouderrraad vraagt hiervoor een vrijwillige bijdrage per schooljaar, per kind. Deze bedraagt €30. Hiervan worden de activiteiten bekostigd. Zodat ieder kind hieraan deel kan nemen. En de eventuele kosten hiervan betaald kunnen worden.

We hebben tegenwoordig ouders die als oudervertegenwoordiging/klassenouder/groepsouder fungeren, zij zijn in principe geen lid van de OR.

Iedere ouder kan zich bij de leerkracht melden om de taak van groepsouder op zich te nemen. Bij meerdere aanmeldingen zal er samen besloten worden wie het beste deze taak op zich kan nemen.

Taken van de groepsouder: 

Het aanmaken van een Whatsapp groepsapp. 

Het regelen van auto’s / vervoer voor een uitstapje. 

Het versieren van de klas en het organiseren van een cadeautje bij de verjaardag van de leerkracht

Organiseren van ouders bij een mogelijke hulpvraag of activiteit. 

Het indelen van ouders bij het versieren van de klas in thema’s.  

Het maken van de belboom voor calamiteiten

Bij nieuwe leerlingen penningmeester van de OR informeren

Nieuwe leerlingen doorgeven aan penningmeester van de OR

Taakverdeling OR schooljaar 2019-2020

Per schooljaar wordt een indeling gemaakt wb de verdeling van de ORleden per activiteit.

Dit gaat in overleg middels een vergadering.

Vertegenwoordiger namens het team: wisselt momenteel.

Activiteiten die we als OR organiseren samen met de Bolsterleerkrachten: 

Bosdag , Verkeersdag, Kinderboekenweek, Sinterklaas, Pepernoten bakken.

Kerst, Carnaval,  NL doet, Pasen, Koningsspelen, Schoolfotografie, Avondvierdaagse, Laatste schooldag.

Tractatiepot

Notulen:

Notulen OR 231019

Notulen OR 12022020

Notulen OR 10 juni 2020

NIEUWS

 • GEPLAATST OP 19 AUGUSTUSNieuwe schooljaar

  Na 6 mooie, zonnige, warme, af en toe regenachtige, fijne, rustige weken, zijn we vandaag […]

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 25 MAARTOuders in de klas

  Ouders willen regelmatig weten hoe wij op school dingen aanleren, hoe het gaat in de […]

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 15 FEBRUARIPannenkoekendag 2019

  Pannenkoekendag 2019

  Lees meer...

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Wilt u onze nieuwsbrief digitaal ontvangen? Geef dan hieronder uw e-mailadres op.

De Bolster

Grotestraat 68
5836 AH
Sambeek

T: 0485-573330
E: m.nottet@optimusonderwijs.nl

De Bolster

Grotestraat 68
5836 AH Sambeek
BEL De Bolster MAIL De Bolster

VOLG De Bolster OOK OP SOCIAL MEDIA!

OF DOWNLOAD ONZE APP IN DE APPSTORE / PLAYSTORE