Ouderraad

Stichting Ouderraad Basisschool de Bolster

De Stichting Ouderraad Basisschool de Bolster (OR) bestaat uit een enthousiaste groep ouders die samen met het team van de Bolster diverse activiteiten coördineert en organiseert in het belang van alle leerlingen. De OR wil naast de ouders en school staan met als gemeenschappelijk doel onze kinderen. De school (het onderwijs) is immers een verlengstuk van de opvoeding thuis. De OR heeft ook als doel de samenwerking en communicatie tussen ouders, Medezeggenschapsraad (MR), schoolbestuur en team te bewerkstelligen.

Voor een goed verloop van de activiteiten en bijkomende zaken vergadert de OR, samen met de afgevaardigde van het team van de Bolster: Nonke Schik en Kim Berndsen ongeveer acht keer per jaar. Daarnaast organiseert de OR samen met het team van de Bolster en de MR aan het begin van ieder schooljaar de algemene ouderavond.

De OR informeert de ouders d.m.v. de notulen van iedere OR vergadering, via de website van de Bolster:www.debolstersambeek.nl, het Bolsternieuws en/of via mail.

Mocht u als ouder vrijblijvend een vergadering willen bijwonen of vragen hebben, spreek dan gerust een de leden aan of mail naar ouderraaddebolster@optimusonderwijs.nl.

Bestuur

Het dagelijks bestuur van de OR voor het schooljaar 2017-2018  bestaat uit:

Voorzitter :                      Kim Franken

Secretaris :                      Monique de Best

Penningmeester :           Anke Weijers

 

Ouderhulp in dit  schooljaar 2017-2018

U zult begrijpen dat wij de activiteiten alleen kunnen ondersteunen met de hulp van de ouders.

Wij hopen dat u zich ook dit jaar opgeeft om te helpen bij de activiteiten op school.

Voor de meest actuele informatie kunt u altijd de site van De Bolster raadplegen www.debolstersambeek.nl.

 Dit jaar hebben we voor  het eerst ouders als oudervertegenwoordiging/klassenouder/groepsouder die in principe geen lid zijn van de OR

Dit jaar wordt de taak van de klassenouder los gekoppeld van de bestaande groep Ouderafgevaardigde (OR). Iedere ouder kan zich bij de leerkracht melden om de taak van groepsouder op zich te nemen. Bij meerdere aanmeldingen zal er samen besloten worden wie het beste deze taak op zich kan nemen.

Taken van de groepsouder: 

Het aanmaken van een groepsapp. 

Het regelen van auto’s voor een uitstapje. 

Het versieren van de klas en het organiseren van een cadeautje bij de verjaardag van de juf. 

Organiseren van ouders bij een mogelijke hulpvraag of activiteit. 

Het indelen van ouders bij het versieren van de klas in thema’s.  

 

Oudervertegenwoordiger 2017-2018 groepen:

Groep 1/2/3  :  Elke Pouwels, Lilian vd Brand, Eef Mooij

Groep4/ 5/    : Claudia en Cynthia

Groep 6/7      : Astrid en Nicole

Groep 7/8      : Jeanette en Colette

 

Taakverdeling OR schooljaar 2017-2018

Voorzitter: Kim Franken

Secretaris: Monique de Best

Penningmeester: Anke Weijers

Notuliste: Marieke Wisznievski

 

Vertegenwoordiger namens het team: Nonke Schik

 

Activiteiten

Bosdag :  Marieke, Kim F; Esther, Rian, Anke

Verkeersdag: Michiel en Esther

Kinderboekenweek: Sujanne en Anke

Sinterklaas:   Marieke, Michiel en Sujanne, Kim H en Eva

Kerst:  Rian, Esther, Cindy en Kim F

Carnaval:  Marieke , Monique en Eva

Nl doet:  Kim F  en Rian

Pasen:  Alle ORouders van grp 1/2/3; Michiel, Eva en Kim H,  Sujanne

Koningsspelen:  Monique, Rian en Cindy

Schoolfotografie: Monique

Avondvierdaagse:  5 km Esther, 10 km Anke

Laatste schooldag:  Monique en Rian

Tractatiepot:  Monique/Cindy

Shirtjes wassen:  Jeanette Verstraaten

Versiergroep:  Astrid, Henny, Rianne, Sujanne, Annelies

 

De cursief gedrukte personen zijn contactpersonen voor de betreffende activiteit.

Als je niet in staat bent om mee te helpen met organiseren en / of op de dag dat de activiteit plaatsvindt niet kunt, zorg dan tijdig voor vervanging en geef dit door aan de overige OR leden en betreffende leerkracht.

 

WE ZOEKEN NOG OUDERS VOOR DE OR, LIEFST VAN DE ONDERBOUW! DUS HEB JE INTERESSE SPREEK GERUST EEN VAN DE LEDEN EROP AAN OF MAIL NAAR ouderraaddebolster@optimusonderwijs.nl

 

Notulen:

170828 Notulen ouderraad

171023 Notulen ouderraad

180108 Notulen ouderraad

180312 Notulen ouderraad

 

 

 

 

 

NIEUWS

 • GEPLAATST OP 6 DECEMBERMeeloopdag Elzendaalcollege Boxmeer

  Op 25 november is groep 8 voor de derde en laatste keer naar een meeloopdag […]

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 3 OKTOBERStaking 5 oktober

  5 oktober is Stakingsdag!   voor verdere info kun je vinden op: https://www.poinactie.nl/

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 29 SEPTEMBERKinderboekenweek 2017

  Kinderboekenweek 2017 komt er al weer aan. Het thema is dit jaar Gruwelijk eng! Op […]

  Lees meer...

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Wilt u onze nieuwsbrief digitaal ontvangen? Geef dan hieronder uw e-mailadres op.

De Bolster

Grotestraat 68
5836 AH
Sambeek

T: 0485-573330
E: m.nottet@optimusonderwijs.nl

De Bolster

Grotestraat 68
5836 AH Sambeek
BEL De Bolster MAIL De Bolster

VOLG De Bolster OOK OP SOCIAL MEDIA!

OF DOWNLOAD ONZE APP IN DE APPSTORE / PLAYSTORE