Ouderraad

Stichting Ouderraad Basisschool de Bolster

De Stichting Ouderraad Basisschool de Bolster (OR) bestaat uit een enthousiaste groep ouders die samen met het team van de Bolster diverse activiteiten coördineert en organiseert in het belang van alle leerlingen. De OR wil naast de ouders en school staan met als gemeenschappelijk doel onze kinderen. De school (het onderwijs) is immers een verlengstuk van de opvoeding thuis. De OR heeft ook als doel de samenwerking en communicatie tussen ouders, Medezeggenschapsraad (MR), schoolbestuur en team te bewerkstelligen.

Voor een goed verloop van de activiteiten en bijkomende zaken vergadert de OR, samen met de afgevaardigde van het team van de Bolster. Ongeveer zes keer per jaar.

De OR informeert de ouders d.m.v. de notulen van iedere OR vergadering, via de website van de Bolster:www.debolstersambeek.nl, het Bolsternieuws en/of via mail.

Mocht u als ouder vrijblijvend een vergadering willen bijwonen of vragen hebben, spreek dan gerust een de leden aan of mail naar ouderraaddebolster@optimusonderwijs.nl.

Bestuur

Het dagelijks bestuur van de OR voor het schooljaar 2017-2018  bestaat uit:

Voorzitter :                      Kim Franken

Secretaris :                      Monique de Best

Penningmeester :           Anke Weijers

 

Ouderhulp in dit  schooljaar 2017-2018

U zult begrijpen dat wij de activiteiten alleen kunnen ondersteunen met de hulp van de ouders.

Wij hopen dat u zich ook dit jaar opgeeft om te helpen bij de activiteiten op school.

Voor de meest actuele informatie kunt u altijd de site van De Bolster raadplegen www.debolstersambeek.nl.

We hebben tegenwoordig ouders die als oudervertegenwoordiging/klassenouder/groepsouder fungeren, zij zijn in principe geen lid van de OR.

Iedere ouder kan zich bij de leerkracht melden om de taak van groepsouder op zich te nemen. Bij meerdere aanmeldingen zal er samen besloten worden wie het beste deze taak op zich kan nemen.

Taken van de groepsouder: 

Het aanmaken van een groepsapp. 

Het regelen van auto’s voor een uitstapje. 

Het versieren van de klas en het organiseren van een cadeautje bij de verjaardag van de juf. 

Organiseren van ouders bij een mogelijke hulpvraag of activiteit. 

Het indelen van ouders bij het versieren van de klas in thema’s.  

Het maken van de belboom

Bij nieuwe leerlingen penningmeester OR informeren

 

Taakverdeling OR schooljaar 2018/2019

Per schooljaar wordt een indeling gemaakt wb de verdeling van de ORleden per activiteit.

Dit gaat in overleg middels een vergadering.

 

Vertegenwoordiger namens het team: wisselt momenteel.

 

Activiteiten die we als OR organiseren samen met de Bolsterleerkrachten: 

Bosdag , Verkeersdag, Kinderboekenweek, Sinterklaas, Pepernoten bakken.

Kerst, Carnaval,  NL doet, Pasen, Koningsspelen, Schoolfotografie, Avondvierdaagse, Laatste schooldag.

Tractatiepot

 

Notulen:

270818Notulen ouderraad

 

 

NIEUWS

 • GEPLAATST OP 31 OKTOBERBolsternieuws Oktober

  Bij deze het Bolsternieuws van oktober. Bolsternieuws okt 2018

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 26 OKTOBERNieuwe juf: juf Christel

  Deze maand is juf Christel gestart in groep 4/5 en 7/8. Hieronder haar stukje: Voorstellen […]

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 26 OKTOBERBolsternieuws September

  Bij deze het Bolsternieuws van september. Bolsternieuws sept 2018

  Lees meer...

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Wilt u onze nieuwsbrief digitaal ontvangen? Geef dan hieronder uw e-mailadres op.

De Bolster

Grotestraat 68
5836 AH
Sambeek

T: 0485-573330
E: m.nottet@optimusonderwijs.nl

De Bolster

Grotestraat 68
5836 AH Sambeek
BEL De Bolster MAIL De Bolster

VOLG De Bolster OOK OP SOCIAL MEDIA!

OF DOWNLOAD ONZE APP IN DE APPSTORE / PLAYSTORE