Schoolcontactpersonen

Wil je iets in vertrouwen vertellen?

Wil je je verhaal kwijt?

Heb je advies nodig?

Ben je ontevreden?

Heb je een klacht?

 

Wat kan een schoolcontactpersoon voor jou doen?

Een schoolcontactpersoon kan:

  • naar je verhaal luisteren
  • met je meedenken
  • informatie geven
  • advies en goede raad geven
  • ondersteunen bij klachten

Voor uitgebreidere informatie, zie onderstaande link.

Info schoolcontactpersoon

 

Wie is onze schoolcontactpersoon:

  • Juf Renee Hebbink, zij is ook Pestcoördinator.

——————————————————————————–

Als er officieel een klacht wordt ingediend, verwijst de schoolcontactpersoon de klager/klaagster door naar de externe vertrouwenspersoon, die de betrokkene kan bijstaan en van advies kan dienen.

Voor de scholen onder ons bestuur is dat

Mevr Gonny Driessen,

  • tel. 06-10938093,
  • email: gdriessen@nimd.zorgvandezaak.nl ,
  • medewerker van GIMD (Gemeenschappelijke Instelling Maatschappelijke Dienstverlening
  • Hoofdkantoor GIMD telefoonnummer 058-2954777