School

Nieuwe lesmethode

De lesmethode die wij op de Bolster gebruiken is Alles in 1 en Alles Apart. We hebben bewust gekozen voor die methode waarin thema’s voor enkele weken centraal staan en deze geïntegreerd aangeboden worden. De leerlingen van gr 4 t/m 8 gaan met deze thema’s aan de slag en verdiepen zich er helemaal in. Taal en lezen zijn ook volledig op de thema’s afgestemd waardoor de woorden en begrippen constant terugkeren. Deze manier van betekenisvol en geïntegreerd leren maakt dat onze leerlingen samenhang en verbanden gaan zien tussen dat wat ze leren.  Daar waar mogelijk sluiten de kinderen van gr 1 t/m 3 aan bij de thema’s zodat we er schoolbreed mee aan de slag gaan. Naast het opdoen van kennis zijn de kinderen ook creatief, expressief, muzikaal, cultureel en maatschappelijk bezig. De methode biedt ruimte voor het ontdekken en ontwikkelen van talenten bij de leerlingen!

Engels

In deze methode zit ook het vak Engels. De kinderen van groep 4 t/m 8 krijgen Engels aangeboden binnen de methode Alles in 1. Voor de kinderen uit groep 1 t/m 3 hebben wij een andere methode voor Engels. Deze methode heet Groove Me. Met Engels voor groep 1 t/m 8 spelen wij in op het gegeven dat kinderen op jonge leeftijd zich een 2e taal makkelijk eigen maken.

ICT

De technologie op het gebied van ICT gaat momenteel in een rap tempo. Om onze kinderen hierin mee te nemen is de Bolster langzaamaan aan het overstappen op zoveel mogelijk digitalisering van ons onderwijs. Wij hebben de beschikking over een behoorlijk aantal chromebooks binnen de school, waardoor groepen tegelijkertijd aan opdrachten via internet kunnen werken. Daarnaast kunnen leerkrachten specifiek lesmateriaal voor de leerlingen klaar zetten op hun eigen leerling account. Zo weten zij waar ze mee aan de slag kunnen. Vanuit huis inloggen behoort ook tot de mogelijkheden.

Betrokkenheid

Wij proberen de betrokkenheid van leerlingen in hun eigen leerproces te vergroten. Niet alleen door de methode of de beschikking over chromebooks maar ook door onze leerlingen zelf doelen te laten stellen. Wat wil ik nog graag leren? Wat kan ik al en wat nog niet? Kinderen gaan alleen, maar ook samen aan de slag! Zij kunnen namelijk heel veel van en met elkaar leren. Belangrijk vinden wij uiteraard de betrokkenheid van onze ouders. Door hun ondersteuning kan het effect van ons onderwijs aan kinderen, een groot positief verschil maken!

Daarom bent u bij ons altijd van harte welkom en kunnen wij niet zonder uw inbreng!