MR

Onze school heeft een medezeggenschapsraad. De Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) schrijft dat zo voor.

De medezeggenschapsraad (MR) is een orgaan van inspraak. De algemene taken van de MR zijn o.a.: het bevorderen van openheid, openbaarheid en onderling overleg, en het waken tegen discriminatie op welke grond dan ook. De MR mag met de directie alle onderwerpen bespreken die de school betreffen.

Bovendien heeft de MR, alvorens de directie beslissingen neemt, over de verschillende onderwerpen instemmingsrecht of adviesrecht. Dit is geregeld in het medezeggensschapsregelement. De MR heeft recht op alle informatie die voor het uitoefenen van medezeggenschap noodzakelijk is.

De MR bestaat uit twee geledingen:

Deel 1: Bestaat uit en is gekozen door het personeel van de school.

Deel 2: Bestaat uit en is gekozen door de ouders van de leerlingen van de school.

De MR van de Bolster bestaat uit:

Voorzitter: Michel Uyen

Secretaris: Greetje Gieben

Lid: Janneke Jans

De directeur is er op uitnodiging.

E-mailadres van de MR: mr.debolster@optimusonderwijs.nl

Ook is de school via de GMR, de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad, in contact met het schoolbestuur, de GMR bespreekt schooloverstijgende zaken.

 

Activiteitenplan

Hier is het activiteitenplan van  te vinden.

Activiteitenplan MR schooljaar 2023-2024

 

Vergaderdata

Hier zijn de vergaderdata van 2023-2024 te vinden.

Woensdag 13 september 2023

Woensdag 15 november 2023

Woensdag 17 januari 2024 

Woensdag 3 april 2024

Woensdag 15 mei 2024

Woensdag 19 juni 2024

 

Notulen van de Medezeggenschapsraad

2022-2023

Notulen MR 19 december 2022

Notulen MR 24 januari 2023

Notulen MR 7 maart 2023

Notulen MR 16 mei 2023

Notulen MR 21 juni 2023

2023-2024

Notulen MR 13 september 2023

Notulen MR 29 november 2023