Visie

Onze school heet “de Bolster”. Met deze naam, dit beeld en logo, en met het kunstwerk naast de ingang, willen wij iets uitdrukken. Wij willen kinderen, als ze op vierjarige leeftijd onze school binnenkomen, bescherming en veiligheid bieden. Naarmate ze ouder worden en meer weten en kunnen, begeleiden we ze meer naar de buitenwereld, tot ze, op ongeveer twaalfjarige leeftijd, oud genoeg zijn om onze “behuizing” te verlaten. Vanuit dit uitgangspunt, deze grondhouding, gaan wij spelen en werken met kinderen.

Onze slogan is:

Op de Bolster leert, werkt, viert en speelt ieder kind op zijn eigen manier, maar vooral ook samen, naar optimale persoonlijke groei!

We willen kinderen naast het zo optimaal mogelijk ontwikkelen van de basisvaardigheden uitdagen hun eigen talenten te ontdekken.

Onze Kernwaarden zijn:

  • Kinderen durven op de Bolster initiatief te nemen. Ze krijgen daarbij het vertrouwen en de ondersteuning van de leerkracht.
  • Kinderen leren tegelijkertijd dat ze niet alleen verantwoordelijk zijn voor zichzelf, voor hun werk maar ook voor anderen en dus voor de sfeer op onze school.
  • We streven ernaar om een school te zijn waar kinderen kunnen ervaren hoe leuk het is om nieuwe dingen te ontdekken en te leren, waar ze nieuwsgierig gemaakt worden naar alles wat er nog te leren en te beleven valt. Een plek waar ze met veel plezier naar toe gaan.

De Bolster is een R.K. basisschool waar elk kind ongeacht geloof, cultuur, sociale klasse of sociale achtergrond welkom is. Wij vergroten hiermee op school een veilige leeromgeving waar de kinderen leren met en door elkaar. Wij zijn een school waar ruimte is voor optimale individuele ontplooiing en ontwikkeling van eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Dit draagt bij tot resultaatgericht leren, zowel op sociaal emotioneel- als cognitief niveau. Omgaan met verschillen tussen kinderen komt tot uiting in onze gedegen zorgstructuur. Denken in oplossingen en een open houding bij het team, de kinderen en hun ouders, vinden wij daarbij zeer belangrijk. Wij staan open voor passend onderwijs binnen de grenzen van ons schoolondersteuningsprofiel.

De betrokkenheid van ouders is onmisbaar. We zien ouders als partners die meedenken over hun kinderen, samen met het team en alle betrokkenen. De Maatschappij verandert continu en vraagt van de school om deelname aan allerlei activiteiten en meegaan in onderwijskundige ontwikkelingen. Wij willen hierin verantwoorde keuzes maken samen met de ouders in het belang van hun kinderen. Het team van leerkrachten ondersteunt en begeleidt de leerlingen daarbij. Zij zorgen voor kwalitatief goed onderwijs, afgestemd op de onderwijsbehoeften van de kinderen en in een uitdagende leeromgeving. Continue professionalisering van het team op onder andere onderwijsinhoudelijk en pedagogisch vlak is de basis voor de ontwikkeling van onze leerlingen. Hiermee zijn wij een afspiegeling van de multiculturele maatschappij en daarom willen wij onze kinderen ook maatschappelijk bewustzijn en betrokkenheid bijbrengen. Om straks zo goed mogelijk in de maatschappij te kunnen participeren, leggen wij bij onze kinderen de basis tot respect voor elkaar en de omgeving. Daarom streven wij ernaar om kinderen te leren, op een vreedzame manier, conflicten op te lossen en hebben wij aandacht voor normen en waarden. 

We willen dat De Bolster een belangrijke basis legt in het leven van al onze kinderen, zodat zij er met plezier heen gaan én er ook met plezier op terug kijken.