Dorpsraad

Wijk- en dorpsraden zijn belangrijk voor de leefbaarheid in de wijken en dorpen. De gemeente moet voor randvoorwaarden voor de leefbaarheid zorgen. De inwoners kunnen via wijk- en dorpsraden beter meepraten over hun eigen dorp, tegelijkertijd kunnen ambtenaren via wijk- en dorpsraden beter overleggen met burgers. De wijk- en dorpsraden zijn er voor de burgers. Ze bestaan uit vrijwilligers die zich inzetten voor hun wijk of dorp.

In Sambeek is dit net zo. Een dorp dat deel uit maakt van de gemeente Boxmeer.

De dorpsraad is dus ook betrokken bij De Bolster. Zij hebben onder andere mede ons nieuwe schoolplein gesubsidieerd! Wij hebben onze school open gesteld voor hun vergaderingen.

Een ”oud” MR lid van onze school is lid geworden van de Dorpsraad. 

Zij weten wat er speelt op school en dankzij deze dorpsraad, kunnen we de sociale veiligheid en omgeving voor onze kinderen alleen maar verbeteren. Te denken valt aan het waarborgen van de verkeersveiligheid van de kinderen.