Ouders

Stichting Ouderraad

De Stichting Ouderraad Basisschool de Bolster (OR) bestaat uit een enthousiaste groep ouders die samen met het team van de Bolster diverse activiteiten coördineert en organiseert in het belang van alle leerlingen. De OR wil naast de ouders en school staan met als gemeenschappelijk doel onze kinderen. De school (het onderwijs) is immers een verlengstuk van de opvoeding thuis. De OR heeft ook als doel de samenwerking en communicatie tussen ouders, Medezeggenschapsraad (MR), schoolbestuur en team te bewerkstelligen.

Voor een goed verloop van de activiteiten en bijkomende zaken vergadert de OR, samen met de afgevaardigde van het team van de Bolster: Janneke Jans (j.jans@optimusonderwijs.nl), ongeveer acht keer per jaar. Daarnaast organiseert de OR samen met het team van de Bolster en de MR aan het begin van ieder schooljaar de algemene ouderavond.

De OR informeert de ouders d.m.v. de notulen van iedere OR vergadering, via de website van de Bolster:www.debolstersambeek.nl, het Bolsternieuws en/of via mail.

Mocht u als ouder vrijblijvend een vergadering willen bijwonen of vragen hebben, spreek dan gerust een de leden aan of mail naar ouderraaddebolster@optimusonderwijs.nl.

De vergaderdata voor het komend schooljaar staan op de site.

Bestuur

Het dagelijks bestuur van de OR voor het schooljaar 2015-2016 bestaat uit:

Voorzitter: Kim Franken
Secretaris: Monique de Best
Penningmeester: Anke Weijers

Ouderbijdrage schooljaar

U zult begrijpen dat wij de activiteiten alleen kunnen ondersteunen met de hulp van de ouders. Wij hopen dat u zich ook dit jaar opgeeft om te helpen bij de activiteiten op school. Voor de meest actuele informatie kunt u altijd de site in de gaten houden.

 

Taakverdeling OR schooljaar

Voorzitter: Kim Franken
Secretaris: Monique de Best
Penningmeester: Anke Weijers
Notuliste: Marieke Wisznievski
Vertegenwoordiger namens het team: Nonke Schik

Activiteiten

Bosdag :  Kim F, Marieke, Rian, esther, Anke
Verkeersdag: Michiel, Esther
Dierendag: vervallen
Kinderboekenweek: Sujanne, Anke
Sinterklaas: Sujanne, Michiel , Marieke, Kim H, Eva
Kerst: Rian, Cindy, Esther, Kim F
Carnaval: Marieke, Eva, Monique
Nl doet: x
Pasen: Alle klassenouders van onderbouw
Koningsspelen: Monique, Rian, Cindy
Avondvierdaagse: 5 km Esther, 10 km Anke
Laatste schooldag: Rian, Monique
Tractatiepot: Monique en Cindy
Kascontrole: Doronique en Pascal

Shirtjes wassen: Jeanette

Versiergroep (niet in OR) Henny, Astrid, Rianne, Annelies, Sujanne

NIEUWS

 • GEPLAATST OP 31 OKTOBERBolsternieuws Oktober

  Bij deze het Bolsternieuws van oktober. Bolsternieuws okt 2018

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 26 OKTOBERNieuwe juf: juf Christel

  Deze maand is juf Christel gestart in groep 4/5 en 7/8. Hieronder haar stukje: Voorstellen […]

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 26 OKTOBERBolsternieuws September

  Bij deze het Bolsternieuws van september. Bolsternieuws sept 2018

  Lees meer...

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Wilt u onze nieuwsbrief digitaal ontvangen? Geef dan hieronder uw e-mailadres op.

De Bolster

Grotestraat 68
5836 AH
Sambeek

T: 0485-573330
E: m.nottet@optimusonderwijs.nl

De Bolster

Grotestraat 68
5836 AH Sambeek
BEL De Bolster MAIL De Bolster

VOLG De Bolster OOK OP SOCIAL MEDIA!

OF DOWNLOAD ONZE APP IN DE APPSTORE / PLAYSTORE