Ouders

Stichting Ouderraad

De Stichting Ouderraad Basisschool de Bolster (OR) bestaat uit een enthousiaste groep ouders die samen met het team van de Bolster diverse activiteiten coördineert en organiseert in het belang van alle leerlingen. De OR wil naast de ouders en school staan met als gemeenschappelijk doel onze kinderen. De school (het onderwijs) is immers een verlengstuk van de opvoeding thuis. De OR heeft ook als doel de samenwerking en communicatie tussen ouders, Medezeggenschapsraad (MR), schoolbestuur en team te bewerkstelligen.

Voor een goed verloop van de activiteiten en bijkomende zaken vergadert de OR, samen met de afgevaardigde van het team van de Bolster, ongeveer zes keer per jaar.

De OR informeert de ouders d.m.v. de notulen van iedere OR vergadering, via de website van de Bolster:www.debolstersambeek.nl, het Bolsternieuws en/of via mail.

Mocht u als ouder vrijblijvend een vergadering willen bijwonen of vragen hebben, spreek dan gerust een de leden aan of mail naar ouderraaddebolster@optimusonderwijs.nl.

De vergaderdata voor het komend schooljaar kunt U altijd opvragen via de secretaris. Of via de notulen op deze site.

Bestuur

Het dagelijks bestuur van de OR voor het schooljaar 2018-19 bestaat uit:

Voorzitter: Kim Franken
Secretaris/notulist: Monique de Best
Penningmeester: Anke Weijers

Ouderbijdrage schooljaar

U zult begrijpen dat wij de activiteiten alleen kunnen ondersteunen met de hulp van de ouders. Wij hopen dat u zich ook dit jaar opgeeft om te helpen bij de activiteiten op school. Voor de meest actuele informatie kunt u altijd de site in de gaten houden. Helaas kunnen we niet alles kosteloos realiseren. Daarom vragen we per schooljaar een vrijwillige ouderbijdrage. Hierover ontvangt u meer informatie als uw zoon/dochter naar de Bolster komt. De hoogte is momenteel €30 per schooljaar.

Activiteiten

Bosdag , Verkeersdag, Dierendag, Kinderboekenweek
Sinterklaas en pepernoten bakken. Kerst, Carnaval, Nl doet: x
Pasen, Koningsspelen/sportdag, Avondvierdaagse, Laatste schooldag,
Tractatiepot, Kascontrole.

Notulen 2018-2019:

270818Notulen ouderraad

NIEUWS

 • GEPLAATST OP 19 AUGUSTUSNieuwe schooljaar

  Na 6 mooie, zonnige, warme, af en toe regenachtige, fijne, rustige weken, zijn we vandaag […]

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 25 MAARTOuders in de klas

  Ouders willen regelmatig weten hoe wij op school dingen aanleren, hoe het gaat in de […]

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 15 FEBRUARIPannenkoekendag 2019

  Pannenkoekendag 2019

  Lees meer...

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Wilt u onze nieuwsbrief digitaal ontvangen? Geef dan hieronder uw e-mailadres op.

De Bolster

Grotestraat 68
5836 AH
Sambeek

T: 0485-573330
E: m.nottet@optimusonderwijs.nl

De Bolster

Grotestraat 68
5836 AH Sambeek
BEL De Bolster MAIL De Bolster

VOLG De Bolster OOK OP SOCIAL MEDIA!

OF DOWNLOAD ONZE APP IN DE APPSTORE / PLAYSTORE