Nieuwe leerlingen

De Bolster is een gewone basisschool

Wanneer een kind 4 jaar is mag het naar school. Meestal gaat het zo, dat de kinderen die in een schooljaar 4 jaar worden, al in het voorgaande schooljaar worden aangemeld. Dit is zinvol voor de school omdat wij dan weten hoeveel kinderen er op een bepaalde datum op school zijn en daarop onze planning kunnen maken.

Een keuze voor een basisschool maak je niet zo maar even. Vaak is dat een keus voor vele jaren. Aangezien scholen kunnen verschillen in manier van werken, sfeer en in wat en hoe kinderen er leren, wordt het maken van een goede keuze voor ouders steeds belangrijker.
Wij nodigen u uit te komen kijken hoe wij op de Bolster werken. U kunt daarvoor een afspraak met met de directrice (m.nottet@optimusonderwijs.nl / 0485-573330). Wij laten u graag zien waar wij mee bezig zijn.

Indien u een kind wilt aanmelden bij “De Bolster” kunt u het aanmeldformulier downloaden. Dit formulier kunt u volledig ingevuld en ondertekend op school afgeven of per post versturen.

Ongeveer vier weken voordat uw kind vier jaar wordt neemt de toekomstige leerkracht contact met u op om 3 dagen af te spreken, waarop uw kind kan komen kennismaken met de groep en ook al een beetje kan komen wennen. De dag na de vierde verjaardag (de verjaardag zelf kan eventueel afscheid genomen worden van de peuterspeelzaal) mag het kind dan hele dagen naar school. Soms kan met ouders afgesproken worden om het kind nog enkele weken alleen ’s morgens te laten komen, maar dat gebeurt alleen na overleg met de ouders. Kinderen die vlak voor de zomervakantie 4 worden, komen in het nieuwe schooljaar naar school. Zij krijgen dan meer persoonlijke aandacht in een kleinere groep.